Alphacursus

Wat is een Alphacursus?
Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof. Ze ervaren dat er toch 'meer' moet zijn. De alphacursus wil in een open en gastvrije sfeer de mogelijkheid bieden om meer over het christelijk geloof aan de weet te komen.

Vanuit de CGK Groningen / NGK Haren proberen we jaarlijks twee cursussen aan te bieden: een in de Jeruzalemkerk/Oosterkerk en een in de Maranathakerk. De cursus in de Maranathakerk is een ochtend-alphacursus, speciaal voor vrouwen. Op deze website is actuele informatie te vinden over de cursussen.

De alphacursus is een kennismakingscursus met het christelijk geloof. In tien bijeenkomsten en een weekend of zaterdag wordt in grote lijnen uitgelegd wat christenen geloven.

Welke onderwerpen komen aan de orde?
Tijdens tien avonden en een weekend komen vragen aan de orde als:

Wie is Jezus?
Waarom en hoe zou ik de bijbel lezen?
Wat is bidden?
Wat doet de heilige Geest?
Hoe leidt God ons?
Geneest God vandaag nog?
Hoe zit het met de kerk?
Hoe ziet een alpha-cursus ?
Een alpha-ochtend/avond begint bijna altijd met een maaltijd. Zo is er alle ruimte om elkaar in een informele sfeer goed te leren kennen. Vervolgens wordt het thema ingeleid en is er gelegenheid om daarover in kleine groepen door te praten. Alle vragen kunnen gesteld worden en ook is er ruimte om je eigen ideeën over het onderwerp naar voren te brengen.

Halverwege de cursus ga je met je groep een weekend of een zaterdag weg. Er is dan één thema dat centraal staat: de persoon en het werk van de Heilige Geest.

Voor wie?
Voor ieder die meer wil weten van het christelijk geloof.

Materiaal en kosten
Alle deelnemers krijgen een werkboek. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus. Er wordt wel een kleine bijdrage voor het weekend/zaterdag gevraagd.

Praktische informatie en opgave

In het najaar van 2021 start er weer alphacursus.

De cursus wordt op de volgende dagen gehouden:

Donderdagavonden in de Jeruzalemkerk
9, 16, 23, en 30 september 7 en 14 oktober

Zaterdag 30 oktober, de hele dag

Donderdagavonden in de Oosterkerk:
4, 11, 18, 25 november 2 december

 

Hier vind je meer inhoudelijke informatie over de cursus.

Klik hier om je op te geven

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Alpha cursus